Serikali inakusudia kuanza ujenzi wa reli ya kisasa itakayoanzia katika bandari ya Mtwara hadi Mbamba bay mkoani Ruvuma.

Serikali inakusudia kuanza ujenzi wa reli ya kisasa itakayoanzia katika bandari ya Mtwara hadi Mbamba bay mkoani Ruvuma,reli ambayo inatarijiwa kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi kwa ukanda wa kusini kupitia sekta ya usafirishaji ambapo pamoja na usafirishaji wa bidhaa zingine chuma na makaa ya mawe yanatarajiwa kusafirishwa kwa wingi kupitia reli hiyo. Hapa ni[…]